\n"; // Header for ( $i = 0; $i < $aantalalbums; $i++ ) { if ($albums[$i] ) { $name=basename($album[$i]).PHP_EOL; $tabel .= "\n\t "; if ((($tRows/($maxrow-1)) == floor($tRows/($maxrow-1))) && !($tRows == 0)) { $tabel.="\n\n"; $tRows=0; } else { $tRows++; } } } $tabel .= "\n\n

$name
"; echo $tabel; ?>Color Bar
Voor optimale weergave stelt u het contrast en de helderheid van uw beeldscherm zo in, dat alle 16 tinten grijs duidelijk te onderscheiden zijn